26, మే 2016, గురువారం

బ్రహ్మోత్సవం - ఒక మంచిమాట అనుకుందాం

చిన్నప్పుడు ఒక కథ వినే వాడిని. ఒక బ్రాహ్మణుడు సంతలో కొన్నదో లేక ఎవరో దానం చేసినదో ఒక మేకను తీసుకొని వెళ్తుంటే ముగ్గురు దొంగలు ఆ మేకను కొట్టేయాలి అని ప్లాన్ చేస్తారు. ముగ్గురూ వేరు వేరు చోట్ల ఆ బ్రాహ్మనుడికి ఎదురుపడి అది మేక కాదు కుక్క అని భ్రమ కలిగిస్తారు. దాంతో అతను అది కుక్కేనేమో అని అనుమానపడి ఊర్లోకి దాన్ని తీసుకెళితే అందరూ నవ్వుతారని మేకను అక్కడే వదిలేసి వెళ్తాడు.

ఇప్పుడు ఈ కథ ఎందుకు గుర్తుకు వస్తోంది అంటే సినిమా మీద రివ్యూయెర్లు ఇచ్చే రివ్యూ చూసి ఛాలా మంది జనాలు సినిమా చూడక ముందో చూసిన తర్వాతో అవి చదివేసి అదే వాళ్ళ అభిప్రాయంగా భ్రమపడి పోతున్నారు. మెదడులో ఏ మూలో ఈ రివ్యూలు కూర్చుని ఉండటం వల్ల ఒక వేళ ఆ సినిమా వాళ్ళకు నచ్చినా నచ్చలేదు అని అందరితో చెప్తున్నారు.

చెప్పాలంటే బ్రహ్మోత్సవం  అందరూ అంటున్నట్లు మరీ అంత చెత్త సినిమా  కాదేమో అని నా అభిప్రాయం. నా వరకు ఐతే పర్వాలేదు చూడచ్చు అని అనిపించింది. ఎందుకు బాగుంది ఎందుకు బాగాలేదు అని విశ్లేషించడం లేదు ఇక్కడ.

మా నాన్నకు కడప కు ట్రాన్స్ఫెర్  అయిన కొత్తలో నన్ను అక్కడే ఒక స్కూల్ లో చేర్చారు. అప్పుడు నేను పదవ తరగతి చదువుతూ ఉండేవాడిని. ఒక రోజు కొంత మంది మిత్రులు సాయంత్రం జురా సిక్ పార్క్ కు వెళ్తున్నాం నువ్వు వస్తావా అని అడిగారు . నేను లంచ్ టైం లో ఇంటికి వెళ్ళినపుడు అమ్మ తో అదే చెప్తే సరేనంది. సాయంత్రం స్కూల్ అయ్యాక వాళ్ళతో కలిసి వెళ్లాను . దారిలో తెలిసింది ఏమిటంటే వాళ్ళు వెళ్తున్నది సినిమా కు అని. అంతవరకూ నేను జురా సిక్ పార్క్ అంటే అదేదో పార్క్ పేరు అనుకున్నాను . ఎర్ర బస్సు ఎక్కి వచ్చినవాడిని కదా ఇంగ్లీష్  సినిమా ల గురించి నాకు అసలేమి తెలీదు. ఎలాగైతేనేమి ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత కలిగిన ఆ ఫీలింగ్ మాటల్లో రాయడం చాలా కష్టం . సినిమా  గురించి అసలేమి తెలియకుండా ఫ్రెష్ మైండ్ తో వెళ్తే కలిగే ఆ ఫీలింగ్ వేరు అని నా అభిప్రాయం. అది ఇప్పుడు మిస్ అవుతున్నామేమో  అని అనిపిస్తోంది.

2 కామెంట్‌లు: