24, మే 2016, మంగళవారం

Modati blog

ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాను ఒక బ్లాగ్ రాద్దామని. బ్లాగ్ యే విషయం మీదా అయినా రాయొచ్చు అని బ్లాగ్ పేరు 'కాదేదీ బ్లాగ్ కు అనర్హం' అని పెట్టాను. ఈ బ్లాగ్ ఆరంభ శూరత్వమో కాదో కాలమే నిర్ణయించాలి.  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి