1, జులై 2021, గురువారం

ఎత్తుకు పై ఎత్తు - ఏర్చి కూర్చిన నవ్వులు

ఎక్కడో విన్న జోకు, దాన్ని 50% మార్చేసి పోస్ట్ చేస్తున్నాను.  

"మీరెంత తినగలరో అంతా తినండి....మీ మనవలు/మనవరాలు బిల్ కడతారు” అని హోటల్ బయట ఓ బోర్డ్ పెట్టించాడు యజమాని

దాన్ని ఆశ్చర్యంగా చూసిన ఆత్రారావు, ఆనందంగా ప్రవేశించి, ఫుల్ గా పొట్ట నిండా తిని, బ్రేవ్ మని తేర్చుతూ  ప్రశాంతంగా కూర్చున్నాడు.

సర్వర్ వచ్చి, ఏమైనా మీ కంటే  మీ తాత గ్రేట్ సర్ అన్నాడు. 

ఆత్రారావు ఆశ్యర్యంతో నీకు మా తాత తెలుసా? అన్నాడు 

అవును, మీరు నాలుగు  దోశలు, మూడు వడలు, రెండు ప్లేట్స్ పూరి మాత్రమే తింటే అప్పుడెప్పుడో వచ్చిన మీ తాత మీరు తిన్నదాని కంటే ఒక ప్లేట్ పూరి ఎక్కువే తిన్నాడు  అని బిల్ ఇచ్చాడు.

దెబ్బేశాడు అనుకొని బిల్ కట్టేసి వచ్చాడు ఆత్రారావు. 


***

నెక్స్ట్ రోజు పున్నమ్మ కూడా అదే హోటల్ కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసి ప్రశాంతంగా కూర్చుంది. 

అదే సర్వర్ వచ్చి, ఏమైనా మీ కంటే  మీ అవ్వ గ్రేట్ మేడం అన్నాడు. 

పున్నమ్మ కూడా ఆశ్యర్యంతో నీకు మా అవ్వ తెలుసా? అంది. 

అవును, మీరు ఒక దోశ ,రెండు వడలు మాత్రమే తింటే అప్పుడెప్పుడో వచ్చిన మీ అవ్వ మీరు తిన్నదాని కంటే ఒక ప్లేట్ పూరి ఎక్కువే తిన్నారు అని బిల్ ఇచ్చాడు.

ఆ బిల్ ఇక్కడ పెట్టు, వెళ్ళే ముందు కట్టేస్తా గానీ నేనింకా తినడం కంప్లీట్ కాలేదన్నా, ఇంకో ప్లేట్ దోశ, రెండు ప్లేట్స్ పూరి తీసుకురా. 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి